Plesna radionica – plesna grupa “Fenix”

Muzika predstavlja ritmičku podlogu i podsticaj za dječije i mladalačko izražavanje pokretom. Djeca i mladi imaju priprodnu potrebu za kretanjem, a muzika je svakako dobar impuls za skladno kretanje. Djeca kroz ples i muziku razvijaju slobodu izražavanja. Slobodno opredjeljenje za pokret znači slobodu djelovanja, a uspješan pokret stvara vjeru u sopstvene moći. Rad sa djecom i mladima kroz plesne radionice utiče na razvoj organizovanog kretanja, pokreta, figure, ali uz blago zanemarivanje individualne kreativnosti. Kroz plesne radionice širimo umjetničko znanje te sposobnost transformacije i improvizacije na sceni. Tokom obuke, jednaka pažnja se posvećuje fizičkoj kondiciji, snazi i oblikovanju tijela plesača, tako i plesnom znanju i umjetničkom izražaju. Djeca i mladi imaju priliku da se oprobaju u raznim stilovima i da se izraze u muzičko-scenskim predstavama i mjuziklima.
Namijenjene su uzrastu od 5 godina i naviše.
Za djecu i mlade: srijeda i petak od 18h do19:30h.
Za odrasle: utorak i četvrtak od 19:30h do 21h.