„Rad sa djecom i mladim ljudima je blagoslov.
Pomagati djecu i mladost još veći.
Jer svako dijete rođeno na ovoj planeti je dio budućnosti našeg čovječanstva.
Samo zdravo odrastanje daje doprinos zdravom društvu.“

Donacija OliviAfondaciji je najbolji način na koji način da nam pomognete da ostvarimo dugoročne
ciljeve podrške djeci i mladima, da im pružimo najbolje mogućnosti u životu.

Erste banka
Broj žiro računa: 540-764117

.