Nevladina organizacija „OliviA-Fondacija- Internacional” Herceg Novi, osnovana je 1. jula 2015. godine u interesu djece i mladih u cilju razvijanja otvorenosti ka toleranciji, multikulturalizmu, multikefalnosti i svim drugim vidovima različitosti, pružanje edukativne mogućnosti učiteljima, roditeljima i svim ljudima koji rade sa djecom i mladima u cilju promovisanja različitih kulturnih, obrazovnih, vaspitnih, socijalnih, kreativnih vrijednosti.

Fondacija je osnovana sa željom da radimo na unapređenju društva kreiranjem programa koji su u potpunosti prilagođeni potrebama zajednice.

NAŠA VIZIJA je da se svakom djetetu, mladom čovjeku pruži prilika za obrazovanje, zdraviji, produktivniji život i pozitivno razmišljanje, osjećaj pripadnosti društvu i svijetu uopšte.