Ciljevi

- povezivanje djece i mladih ljudi iz različitih sredina u cilju razvijanja otvorenosti ka toleranciji,multikulturalizmu, multikefalnosti i svim drugim vidovima različitosti;

- pružanje edukativne mogućnosti učiteljima, roditeljima i svim ljudima koji rade sa djecom u cilju promovisanja različitih kulturnih, obrazovnih, vaspitnih, socijalnih i kreativnih vrijednosti.

- stručna edukacija odraslih

- zaštita okoline sa akcentom zaštite voda na našoj na planeti

- pružanje podrške i zaštite djeci bez roditeljskog staranja i djeci u hraniteljskim porodicama, kao i djeci sa jednim roditeljem;

- pružanje podrške djeci koja su na bilo koji način ugrožena u porodičnoj,školskoj ili cjelokupnoj zajednici (u slučajevima prirodne katastrofe ili u ratnim uslovima i posleratnim uslovima);

- podrška oboljeloj djeci i njihovim porodicama u cilju liječenja, medicinskog zbrinjavanja i oporavka, promovisanje i unapređenje sistema dječje zdravstvene zaštite u Crnoj Gori