Djelatnosti

- saradnja sa stručnim licima čija profesionalna djelatnost obuhvata bavljenje djecom i mladim ljudima

- posredovanje u sponzoristvu i stipendisanju edukacija u zemlji i van zemlje

- stimulacija učenja stranih jezika djece i odraslih

- organizovanje akcija zaštita životne sredine (vode)

- galerija i prodajne izložbe (dječjih radova,volontera,prijatelja fondacije)

- prisustvovanje kulturnim događajima i manifestacijama u zemlji i van nje;

- posredništvo pri finansiranju rekonstrukcije i uređenja prostora u kojima borave djeca